marți, 13 decembrie 2011

Rolul concurenţei în economia de piaţă


Rolul concurenţei în economia de piaţă

     Concurenţa este o componentă esenţială a mecanismului economiei de piaţă. Ea se defineşte ca acea stare de referinţă sau ca acel complex de condiţii în cadrul căreia (sau cărora) are loc o confruntare liberă, amplă şi veridică între toţi agenţii ecomomici, atât la nivelul ofertei, cât şi al cererii de bunuri de producţie şi de capitaluri, fiecare putându-şi promova liber propriile interese de piaţă.  Concurenţa si mecanismele concurenţiale au numeroase elemente comune, dar se şi particularizează de la o ţară la alta şi de la o etapa la alta în funcţie de gradul de dezvoltare a economiei de piaţă, de gradul de liberalizare a economiei şi de formele de proprietate, precum şi în funcţie de nivelul de cultură si civilizaţie, de normele care acţionează şi de comportamentul agenţilor economici în raport cu aceste norme.
     În lupta de concurenţă se pot folosi atât metode care se încadrează în uzanţele şi regulile admise de reglementările comerciale în vigoare (loiale): reducerea costurilor de producţie şi a preţurilor de vânzare, îmbunătăţirea calităţii produselor etc, cât şi metode cu caracter neloial precum înţelegeri cu caracter monopolist, răspândirea de informaţii false despre concurenţi, spionajul economic, corupţia etc.
     Concurenţa normală, desfăşurată în concordanţă cu uzanţele şi normele adoptate în societate, joacă un rol activ şi indeplineşte funcţii importante în economie:
1.      Stimulează iniţiativa, inovaţia, spiritul creativ şi emulaţia între agenţii economici, conducând la promovarea tehnologiilor şi produselor noi şi înlăturarea celor depăşite;
2.      Favorizează formarea normală şi stabilirea sau chiar reducerea preţurilor sub presiunea concurenţei prin preţuri întreprinzătorii perfecţionând tehnica, mărind productivitatea şi reducând costurile;
3.      Contribuie la satisfacerea mai bună a cerinţelor de consum oferind consumatorilor posibilităţi mai largi de alegere;
4.      Concurenţa joacă un rol important de „asanare a economiei, eliminând pe cei ineficienţi şi recompensând pe cei eficienţi.
Concurenţa neloială are efecte nocive asupra economiei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu